Algemene voorwaarden tenniskamp

Artikel 1 Akkoord algemene voorwaarden

1. Als u zich inschrijft, gaat GROOT TENNISACTIVITEITEN & ONDERSTEUNING er van uit, dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 Annuleren inschrijving

1. Na inschrijving, kunt u zich maximaal één maand voorafgaand van de trainingsweek afmelden. Indien dit niet het geval is, dient u het volledige inschrijfgeld te betalen.

Artikel 3 Betaling 

1. U dient het inschrijfgeld voor aanvang van de trainingsweek te betalen. Indien dit niet het geval is, wordt uw kind deelname aan de trainingsweek ontzegt, maar blijft de verplichting tot betaling van het inschrijvingsgeld bestaan. 

2. In geval van blessures, ziekte of verhuizing etc., volgt geen restitutie van het inschrijfgeld.

3. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.


Artikel 4 Aansprakelijkheid

1. GROOT TENNISACTIVITEITEN & ONDERSTEUNING en zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals blessures.
2. GROOT TENNISACTIVITEITEN & ONDERSTEUNING behoudt zich het recht voor het reglement aan te passen of te wijzigen.

 

Artikel 5 aantal inschrijvingen

1. Voor de Groot tenniskampen zijn een minimum aantal inschrijvingen noodzakelijk. Indien het minimum aantal inschrijvingen niet bereikt wordt, behoudt GROOT TENNISACTIVITEITEN & ONDERSTEUNING het recht de trainingsweek niet door te laten gaan. In dit geval, krijgen deelnemers hun inschrijvingsgeld terug.

 

Artikel 6 Weersomstandigheden

1. In het geval van weersomstandigheden, biedt GROOT TENNISACTIVITEITEN & ONDERSTEUNING maximaal één dag een alternatief programma aan. Als het programma een tweede dag niet door kan gaan, wordt hierover geen inschrijvingsgeld terugbetaald.


Artikel 7 Privacywetgeving
1. Met het akkoord gaan van dit reglement geeft u GROOT TENNISACTIVITEITEN & ONDERSTEUNING het recht om:
2. Uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres) te delen met de vereniging waar u het tenniskamp volgt t.b.v. ledenadministratie.
3. Georganiseerde activiteiten (met beeldmateriaal) te delen via social media ter promotie en reclame van de organisatie.

Mocht u het niet eens zijn met Artikel 7, dan verzoeken wij u een mail te sturen naar: luuk@groottennis.nl