Privacy verklaring

Groot Tennisactiviteiten & Ondersteuning, gevestigd aan De Akker 28, 1757 PE Oudesluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.groottennis.nl De Akker 28, 1757 PE Oudesluis, 0623756361
Luuk Groot is de Functionaris Gegevensbescherming van Groot Tennisactiviteiten & Ondersteuning en te bereiken via Luuk@groottennis.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Groot Tennisactiviteiten & Ondersteuning verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
· Voor- en achternaam
· Adresgegevens
· Telefoonnummer
· E-mailadres
· Geslacht
· Rekeninghouder
· IBAN
· Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Luuk@groottennis.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Groot Tennisactiviteiten & Ondersteuning verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
· Het afhandelen van uw betaling; grondslag overeenkomst
· Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder; grondslag toestemming
· U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; grondslag toestemming
· U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; grondslag overeenkomst
· Groot Tennisactiviteiten & Ondersteuning verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte; grondslagen toestemming en overeenkomst.
Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

Geautomatiseerde besluitvorming

Groot Tennisactiviteiten & Ondersteuning neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Groot Tennisactiviteiten & Ondersteuning gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

· Inschrijfsysteem voor leden:

een elektronisch inschrijfsysteem om (nieuwe) tennissers de mogelijkheid te geven in te schrijven voor een lespakket (per vereniging/club en periode). De persoonsgegevens worden opgeslagen en gebruikt om planningen te kunnen maken, zodat alle (mogelijke) tennislessen inzichtelijk worden en bij de juiste trainer, tennisvereniging, dag en tijd worden ingedeeld. In het systeem is een mogelijkheid om de betaling met factuur te voldoen of middels een automatische incasso na het akkoord gaan van de algemene voorwaarden.

· E-boekhouden:

Een elektronisch boekhoudprogramma om de facturatie te kunnen uitvoeren om een gezonde financiële huishouding van de organisatie te kunnen waarborgen. De persoonsgegevens worden opgeslagen en gebruikt om een factuur via e-mail te kunnen versturen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Groot Tennisactiviteiten & Ondersteuning bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

· Voor- en achternaam, drie jaar na laatste deelname tennisles/ event; er is overeengekomen dat als de klant drie jaar niet meer actief is binnen de organisatie door het niet afnemen van tennislessen of events gerelateerd aan de organisatie dat de gegevens overbodig zijn en kunnen worden vernietigt.

· Geslacht, drie jaar na laatste deelname tennisles/ event; er is overeengekomen dat als de klant drie jaar niet meer actief is binnen de organisatie door het niet afnemen van tennislessen of events gerelateerd aan de organisatie dat de gegevens overbodig zijn en kunnen worden vernietigt.

· Geboortedatum, drie jaar na laatste deelname tennisles/ event; er is overeengekomen dat als de klant drie jaar niet meer actief is binnen de organisatie door het niet afnemen van tennislessen of events gerelateerd aan de organisatie dat de gegevens overbodig zijn en kunnen worden vernietigt.

· Adresgegevens, drie jaar na laatste deelname tennisles/ event; er is overeengekomen dat als de klant drie jaar niet meer actief is binnen de organisatie door het niet afnemen van tennislessen of events gerelateerd aan de organisatie dat de gegevens overbodig zijn en kunnen worden vernietigt.

· Telefoonnummer, drie jaar na laatste deelname tennisles/ event; er is overeengekomen dat als de klant drie jaar niet meer actief is binnen de tennisorganisatie door het niet afnemen van tennislessen of events gerelateerd aan de organisatie dat de gegevens overbodig zijn en kunnen worden vernietigt.

· E-mailadres, drie jaar na laatste deelname tennisles/ event; er is overeengekomen dat als de klant drie jaar niet meer actief is binnen de tennisorganisatie door het niet afnemen van tennislessen of events gerelateerd aan de tennisorganisatie dat de gegevens overbodig zijn en kunnen worden vernietigt.

· Lijst met contactgegevens van de klant via een app, drie jaar na laatste deelname tennisles/ event; er is overeengekomen dat als de klant drie jaar niet meer actief is binnen de organisatie door het niet afnemen van tennislessen of events gerelateerd aan de tennisorganisatie dat de gegevens overbodig zijn en kunnen worden vernietigt.

· Bankrekeningnummer, drie jaar na laatste deelname tennisles/ event; er is overeengekomen dat als de klant drie jaar niet meer actief is binnen de organisatie door het niet afnemen van tennislessen of events gerelateerd aan de organisatie dat de gegevens overbodig zijn en kunnen worden vernietigt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Groot Tennisactiviteiten & Ondersteuning verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Groot Tennisactiviteiten & Ondersteuning neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Luuk, via Luuk@groottennis.nl